Λαπαροσκοπικά εργαλεία πολλαπλών χρήσεων και μιας χρήσης

Εξειδικευμένα Τροκάρ με μπαλόνι για προ-περιτοναϊκή χρήση (κήλη, Ουρολογικά κ.α.)