Σακούλες προ-ύγρανσης

Δείκτες αποστείρωσης

Bούρτσες για χειρουργικά εργαλεία.

Standard Ultrasonics

Ενζυματικά απορρυπαντικά και απολυμαντικά